Landschapsbeheer Nederland Samen voor ons landschap

Vrijwilligers en Landschapsbeheer Nederland

Elk jaar zijn er 66.000 vrijwilligers actief aan het werk in het landschap. Het werk van deze vrijwilligers is een heel belangrijke ondersteuning voor het behoud van het Nederlandse cultuurlandschap! Zij zorgen ervoor dat karakteristieke landschapselementen zoals knotwilgen en poelen onderhouden worden. Ook zetten zij zich in voor bepaalde diersoorten, door bijvoorbeeld nestkasten te plaatsen voor de steenuil, de nesten van weidevogels te beschermen of broedplekken te maken voor de ringslag.

De provinciale organisaties Landschapsbeheer ondersteunen de vrijwilligers bij het werk in natuur en landschap door het aanbieden van gereedschappen, materialen en het geven van cursussen en begeleiding. De kwaliteit van het vrijwilligerswerk blijft op die manier hoog en de continuïteit van het vrijwilligerswerk is beter gewaarborgd.

De meeste vrijwilligers maken deel uit van een lokale vereniging of stichting. Deze vrijwilligersgroepen zijn vaak aangesloten bij landelijke organisaties zoals Landschapsbeheer Nederland, IVN of de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV). Daarnaast zijn er ook lokale vrijwilligersgroepen die zelfstandig werken.

Voor elke vrijwilliger wat wils

Elke vrijwilliger heeft een voorliefde voor een bepaald type vrijwilligerswerk. Bomen zagen in de winter is immers niet hetzelfde als het monitoren van bepaalde landschapselementen of het beschermen van de weidevogel. Het vrijwilligerswerk van landschapsbeheer is veelzijdig. Zo is er voor elk wat wils! Op die manier kan elke vrijwilliger zijn of haar kwaliteiten inzetten en een bijdrage leveren aan het landschap. Landschapsbeheer Nederland richt zich op de volgende typen vrijwilligerswerk:

Landschapsonderhoud (zagen, snoeien, aanplant, etc.)
Soortenbescherming (amfibieën, weidevogels, etc.)
Cultuurhistorie en Aardkunde (behoud cultureel erfgoed of aardkundig monument)
• Begeleiden van schoolkinderen (scholenprojecten in natuur) en jongeren

Voor meer informatie

Wilt u zelf vrijwilliger worden, of wilt u meer weten over vrijwilligerswerk in uw regio? Neem dan contact op met een provinciale organistie Landschapsbeheer in uw provincie.